Request Sample ขอตัวอย่างผ้า

ร้านค้าที่ต้องการ เล่มตัวอย่างผ้า แฮงค์ผ้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ฯลฯ เพื่อการนำเสนอขายลูกค้า เพื่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าตนเอง
สำหรับร้านผ้าม่าน (Curtain Shop)
ร้านเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Shop)
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (Furniture factory)

นักออกแบบที่ต้องการชิ้นผ้าตัวอย่าง สำหรับการวางแบบ วางสเป็ควัสดุ งานออกแบบบ้านลูกค้าหรือโครงการต่างๆ
สำหรับนักออกแบบ (Designer)
บริษัทออกแบบ (Design Company)
ผู้รับเหมา (Contractor)
บริษัทออกแบบ และก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey)
เจ้าของโครงการ (The Project Owner)
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer)

หน้าแรก

บทความที่น่าสนใจ