Blackout ผ้าม่านทึบแสง

BLACKOUT FABRICS
ผ้าม่านที่มีความทึบแสง 100% ด้วยเทคนิคการเคลือบพิเศษด้านหลังผ้า ทำให้ผ้าม่าน
มีคุณสมบัติทึบแสง 100% ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาในห้อง ส่งผลให้ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า เหมาะสำหรับห้องที่ไม่ต้องการแสงและความร้อนจากแสงอาทิตย์ เช่น ห้องนอนทางทิศตะวันตก, ห้องนอนในโรงแรม,โฮมเธียเตอร์ ฯลฯ