Blackout ผ้าม่านทึบแสง

รูปผ้าดังกล่าว สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย/ Interior Designer ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือกรอกแบบฟอร์มของตัวอย่างผ้า https://www.nitas-tessile.com
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าตัวอย่างจะหมด