fbpx

สัญลักษณ์ของ NITAS TESSILE

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ากันแสง

      

   


กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

    


ข้อมูลทิศทางของลาย และการใช้ผ้า

 


สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ

  

  


บอกแหล่งที่มาของผ้า