fbpx

สัญลักษณ์ของ NITAS TESSILE

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ากันแสง

      

   

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

    

ข้อมูลทิศทางของลาย และการใช้ผ้า

สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ

  

  

บอกแหล่งที่มาของผ้า