fbpx

มารู้จัก “Care Symbol หรือ สัญลักษณ์การดูแลผ้า” กันเถอะ

การดูแลรักษาผ้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยปกติแล้วก่อนที่เราจะทำการซักผ้าเราจำเป็นต้องรู้ว่าผ้านั้นเป็นผ้าอะไร และมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร แต่เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาผ้า Care Symbol สคือสัญลักษณ์กราฟิกขนาดเล็กหรือรูปภาพสัญลักษณ์ที่ใช้บนฉลากการดูแลเสื้อผ้าเพื่อระบุว่าควรซัก ตาก รีด หรือดูแลเสื้อผ้าชนิดใดเป็นพิเศษ สัญลักษณ์เหล่านี้ได้รับการกำหนดมาตรฐานโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคด้านภาษา เราสามารถจดจำความหมายนี้ ไปเพื่อการดูแลรักษาชุดเสื้อผ้าของเรา หรือ ผ้าม่าน, ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ได้

สัญลักษณ์การดูแลทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ :

  • Washing การซัก: สัญลักษณ์นี้มักจะดูเหมือนถังน้ำที่มีตัวเลขอยู่ข้างใน ซึ่งบ่งชี้ถึงอุณหภูมิของน้ำสูงสุดที่สามารถซักเสื้อผ้าได้
  • Bleaching การฟอกขาว: สัญลักษณ์นี้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมีรูปแบบต่างๆ กันเพื่อระบุว่าสามารถฟอกสีเสื้อผ้าได้หรือไม่
  • Drying การอบแห้ง: โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์นี้จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม โดยมีรูปแบบต่างๆ ที่ระบุว่าเสื้อผ้าควรปั่นแห้ง อบแห้งแบบเส้น หรืออบแห้งแบบเรียบ
  • Ironing การรีดผ้า: โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์นี้จะดูเหมือนเตารีด โดยมีรูปแบบต่างๆ ที่ระบุถึงอุณหภูมิสูงสุดที่เสื้อผ้าสามารถรีดได้
  • Dry cleaning ซักแห้ง: โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์นี้จะมีลักษณะเป็นวงกลม โดยมีรูปแบบต่างๆ ที่ระบุว่าเสื้อผ้าสามารถซักแห้งได้หรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับสัญลักษณ์การดูแลเมื่อซักผ้าของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือทำให้เสื้อผ้าหดหรือเสียรูปทรง