fbpx

ผ้ากันไฟลาม คืออะไร ?

ผ้ากันไฟลาม มาจากคำว่า Flame Retardant หลายๆคนชอบพูดว่าผ้ากันไฟ แต่จริงแล้ว คุณสมบัตินี้คือการที่ เมื่อผ้าเกิดการติดไฟแล้วจะสามารถดับได้เองโดยไม่ลุกลามต่อไปนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้มีหลายระดับด้วยกัน ผ้ากันไฟลามนี้เหมาะกับงานประเภทที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม, โรงภาพยนต์ หรือที่สาธารณะ อาคารสูง หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น และนอกจากมาตรฐานข้างต้น ยังมีมาตรฐานเฉพาะ เช่น

นานชาติ

 • ISO 6940 Textile fabrics — Burning behavior — Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens
 • ISO 6941 Textile fabrics — Burning behavior — Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens

สหรัฐอเมริกา

 • NFPA 701: Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films
 • NFPA 260: Standard Methods of Tests and Classification System for Cigarette Ignition Resistance of Components of Upholstered Furniture  ซึ่งเป็นมาตรฐานการเทสการกันไฟเฉพาะ ของสหรัฐอเมริกา
 • CA TB 117 (California Technical Bulletin 117) มาตรฐานการทดสอบการลามไฟสิ่งทอ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ของ สหรัฐอเมริกา

โซนยุโรป

 • EN 13501 Fire classification of construction products and building elements ใช้เพื่อทดสอบคุณสมบัติการไม่ลามไฟของเนื้อผ้า มาตรฐานนี้จัดประเภทผ้าตามประสิทธิภาพการติดไฟ และจัดประเภทจาก A1 (ไม่ติดไฟ) ถึง F (ติดไฟง่าย) เป็นต้น
 • BS 5852 Fire test to upholstered seating มาตรฐานการทดสอบการลามไฟ ของอังกฤษ
 • BS 5867 มาตรฐานการทดสอบการลามไฟของผ้าในแนวตั้ง ของอังกฤษ
 • BS EN 1021 Furniture-Assessment of the ignitability of upholstered furniture
  • Part 1 (BS EN 1021-1): Ignition source: smoldering cigarette
  • Part 2 (BS EN 1021-2): Ignition source: match flame equivalent
 • UNE-EN 13773
 • UNE-EN ISO 6940
 • UNE-EN ISO 6941
 • UNE-EN 1021-1 and UNE-EN 1021-2
 • UNE-EN 13501-1

เอเชีย

 • GB 8624 มาตรฐานการทดสอบการลามไฟ ของประเทศจีน

Cigarette Ignition Resistance หรือ การทนทานการติดไฟของบุหรี่ หมายถึงความสามารถของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ในการต้านทานการจุดไฟ หรือการเผาไหม้เมื่อสัมผัสกับบุหรี่ที่จุดไฟ

แนวคิดเรื่องการต้านทานการติดไฟของบุหรี่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย เนื่องจากเปลวไฟที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ อาจเป็นสาเหตุสำคัญของไฟไหม้บ้านและอาคาร โดยทั่วไปแล้วการทดสอบการต้านทานการติดไฟของบุหรี่จะใช้วิธีมาตรฐานที่จำลองสภาพของบุหรี่ที่สัมผัสกับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ตั้งใจ

มีมาตรฐานและข้อบังคับมากมายเกี่ยวกับการต้านทานการติดไฟของบุหรี่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์บุนวม ที่นอน และเครื่องนอน ในระดับสากลหลายองค์กร ได้กำหนดมาตรฐานการติดไฟสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ที่เกิดจากวัสดุที่มีควัน

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า การทนทานการติดไฟของบุหรี่ ไม่ได้หมายความว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จะกันไฟได้ไม่ติดไฟเลยในทุกสถานการณ์ แต่เป็นการวัดความสามารถของวัสดุในการต้านทานการติดไฟเมื่อสัมผัสกับวัสดุที่สูบบุหรี่ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐานการเผาไหม้ระดับบุหรี่

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ Upholstery

ผ้าม่านก็ได้ ผ้าบุก็ดี dual purpose

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เกรดเอาท์ดอร์ outdoor Upholstery


Flame Retardant หรือ การหน่วงการติดไฟ คือสารเคมีที่เติมลงในวัสดุต่างๆ เช่น สิ่งทอ พลาสติก และผลิตภัณฑ์โฟมเพื่อให้ทนทานต่อไฟมากขึ้น โดยจะทำงานการขัดจังหวะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุเผาไหม้ หรือสร้างเกราะป้องกันที่ป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลาม สารหน่วงการติดไฟมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์เฉพาะของตัวเอง 

ผ้าม่านที่มีการทำกันไฟลาม หรือหน่วงการติดไฟมีความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการลุกลามของไฟ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ผ่านมาตรฐานกันไฟลาม

BS 5852 Part 1: 30029 VOYAGE, 30033 TRAVEL, 30034 ERRANT

NFPA 701: 80036 LUKE, 80037 JEDI, 80038, ANAKIN, 80039 SKYWALKER, 80040 OBIWAN, 80041 KENOBI, 90014 LINSEED, 90019 BRICKWORK

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ Upholstery

หนังเทียม Synthetic Leather

ผ้าม่านกันแสง Dim-out

ผ้าม่านกันแสงหน้ากว้าง Wide Width Dim-out

ผ้าทึบแสงซับหลัง Blackout Lining

ผ้าม่านโปร่ง Sheer

ดูเล่มตัวอย่างผ้ากันไฟลามที่นี้ คลิก!!!