fbpx

มารู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเล่มตัวอย่าง ของนิทัส กันเถอะ

ผ้าในเล่มตัวอย่างของเรามีผ้าหลากหลายประเภท และหลากหลายคุณสมบัติเช่นกันและเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตุและทราบถึงคุณสมบัติ หรรือคุณลักษณะต่างๆ ของผ้านั้น บริษัทนิทัสเทสซิเล เราจึงมีการกำหนดสัญลักษณ์ Symbol โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นที่ไม่เป็นสากล แต่มีความเข้าใจง่าย ง่ายต่อการจดจำและแยกแยะ โดยนิทัสเราจะใช้สั,ลักษณ์กับผ้าของเราทุกคนเป็นพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่จะปรากฎที่ตรงบริวเณหน้าสารบัญในเล่มตัวอย่าง เล่มต่างๆ ที่แจกจ่ายไปยังร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผ้านิทัสของเรา