ผ้ากันไฟลาม คืออะไร ?

ผ้ากันไฟลาม มาจากคำว่า Flame Retardant หลายคนชอบพูดว่า ผ้ากันไฟ ในความเป็นจริงคุณสมบัติดังกล่าวคือ เมื่อผ้าเกิดการติดไฟแล้วจะสามารถดับได้เองโดยไม่ลุกลามต่อไปนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้มีหลายระดับด้วยกัน เช่น

 • BS 5867 (British Standards) Part 2 B & C มาตรฐานของอังกฤษ
 • NFPA 701 (National Fire Protection Association) มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ผ้ากันไฟลามนี้เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม, โรงภาพยนตร์, สถานที่สาธารณะ, อาคารสูง, คอนโดมิเนียม, เป็นต้น

ผ่านมาตรฐานการเผาไหม้ระดับบุหรี่

    • 10364 GROOVE BS EN 1021-1
    • 10553 MISSY BS EN 1021-1
    • 10569 LAMONT CA TB  117
    • 10768 BRIGHT CA TB  117
    • 30011 NEO CLASSIC CA TB  117
    • 30015 NEW ERA BS 5852-1 SOURCE 0
    • 30025 TERMS BS 5852-1 SOURCE 0
    • 30030 NOUVEAU CA TB  117
    • 30035 CRUISES NFPA 260 CLASS I
    • 40008 LHASA CA TB  117

ผ่านมาตรฐานกันไฟลาม

    • 30023 EMPIRE BS 5651-1 SOURCE 1
    • 30024 PERIOD BS 5651-1 SOURCE 1
    • 30029 VOYAGE BS 5852-1 SOURCE 1
    • 30033 TRAVEL BS 5852-1 SOURCE 1
    • 30034 ERRANT BS 5852-1 SOURCE 1
    • 80036 LUKE NFPA 701
    • 80037 JEDI NFPA 701
    • 80038, ANAKIN NFPA 701
    • 80039 SKYWALKER NFPA 701
    • 80040 OBIWAN NFPA 701
    • 80041 KENOBI NFPA 701
    • 90014 LINSEED NFPA 701
    • 90019 BRICKWORK NFPA 701