ผ้ากันไฟลาม คือ?

ผ้ากันไฟลาม มาจากคำว่า Flame Retardant หลายๆคนชอบพูดว่าผ้ากันไฟ แต่จริงแล้ว คุณสมบัตินี้คือการที่ เมื่อผ้าเกิดการติดไฟแล้วจะสามารถดับได้เองโดยไม่ลุกลามต่อไปนั้นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้มีหลายระดับด้วยกันเช่น

BS 5867 (British Standards) Part 2 B & C มาตรฐานของอังกฤษ
NFPA 701 ( National Fire Protection Association) มาตรฐานของสหรัสอเมริกา

ผ้ากันไฟลามนี้เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการความปลอดสูง เช่น โรงแรม, โรงภาพยนต์ หรือที่สาธารณะ อาคารสูง เป็นต้น