ผ้ากันไฟลาม คือ?

ผ้ากันไฟลาม มาจากคำว่า Flame Retardant หลายๆคนชอบพูดว่าผ้ากันไฟ แต่จริงๆแล้ว คุณสมบัตินี้คือการที่ เมื่อผ้าเกิดการติดไฟแล้วจะสามารถดับได้เองโดยไม่ลุกลามต่อไปนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้มีหลายระดับด้วยกัน เช่น

BS 5867 (British Standards) Part 2 B & C มาตรฐานของอังกฤษ
NFPA 701 (National Fire Protection Association) มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ผ้ากันไฟลามนี้เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม,
โรงภาพยนตร์ หรือที่สาธารณะ อาคารสูง คอนโดมิเนียม เป็นต้น

ผ่านมาตรฐานการเผาไหม้ระดับบุหรี่

10364 GROOVE BS EN 1021-1

10553 MISSY BS EN 1021-1

30015 NEW ERA BS 5852-1 SOURCE 0

30025 TERMS BS 5852-1 SOURCE 0

10569 LAMONT CA TB  117

10768 BRIGHT CA TB  117

30011 NEO CLASSIC CA TB  117

40008 LHASA CA TB  117

30035 CRUISES NFPA 260 CLASS I

ผ่านมาตรฐานกันไฟลาม

30023 EMPIRE BS 5651-1 SOURCE 1

30024 PERIOD BS 5651-1 SOURCE 1

30029 VOYAGE BS 5852-1 SOURCE 1

30033 TRAVEL BS 5852-1 SOURCE 1

30034 ERRANT BS 5852-1 SOURCE 1