ผ้ากันไฟลาม คือ?

ผ้ากันไฟลาม มาจากคำว่า Flame Retardant หลายๆคนชอบพูดว่าผ้ากันไฟ แต่จริงๆแล้ว คุณสมบัตินี้คือการที่ เมื่อผ้าเกิดการติดไฟแล้วจะสามารถดับได้เองโดยไม่ลุกลามต่อไปนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานนี้มีหลายระดับด้วยกัน เช่น

BS 5867 (British Standards) Part 2 B & C มาตรฐานของอังกฤษ
NFPA 701 ( National Fire Protection Association) มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา

ผ้ากันไฟลามนี้เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม,
โรงภาพยนตร์ หรือที่สาธารณะ อาคารสูง คอนโดมิเนียม เป็นต้น

ผ่านมาตรฐานการเผาไหม้ระดับบุหรี่

10364 GROOVE BS EN 1021-1:2006

10553 MISSY BS EN 1021-1:2006

30015 NEW ERA BS 5852-1:1979 source 0

30025 TERMS BS 5852-1:1979 source 0

10569 LAMONT CA TB  117-2013

10768 BRIGHT CA TB  117-2013

30011 NEO CLASSIC CA TB  117-2013

40008 LHASA CA TB  117-2013

30035 CRUISES EN ISO 1021-1:2006

ผ่านมาตรฐานกันไฟลาม

30023 EMPIRE BS 5651-1:1989 source 1

30024 PERIOD BS 5651-1:1989 source 1

30029 VOYAGE BS 5852-1:1979 source 1

30033 TRAVEL BS 5852-1:1979 source 1

30034 ERRANT BS 5852-1:1979 source 1