ผ้ากันน้ำคือ

ผ้ากันน้ำ คือผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้นั่นเอง โดยผ่านการตกแต่งพิเศษ หรือ เคลือบสารบางชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ซึมลงเนื้อผ้าได้ โดย จะแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ
  1. Water-Repellent สามารถนำมาอธิบายให้เข้าใจได้ในรูปแบบง่ายๆ คือ เมื่อมีน้ำสัมผัสกับตัวผ้า ผ้านั้นอาจไม่สามารถให้น้ำซึมผ่านได้เพียงระยะหนึ่ง เหมือนน้ำที่กลิ้งบนใบบัว หากถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำความสะอาดผ้า สักพักน้ำนั้นก็อาจจะซึมลงบนตัวผ้า ทำให้ผ้าชื้นและเปียกได้ในเวลาต่อมา เป็นที่นิยมกับผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นการตกแต่งพิเศษที่ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับตัวเนื้อผ้า และยังไม่ทำให้ผิวสัมผัสของเนื้อผ้าแตกต่างจากเดิมมากนัก
  2. Water-Proof ต่างจาก Water-Repellent คือเมื่อน้ำมาสัมผัสกับตัวผ้าจะไม่ใช่แค่น้ำเกาะตัวได้ซักพักแล้วซึมลงบนตัวผ้า แต่น้ำนั้นจะไม่สามารถเข้าไปในเนื้อผ้าได้ 100% ไม่ว่าจะผ่านไประยะเวลานานแค่ไหนก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะไม่นิยมกับผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เพราะการตกแต่งกันน้ำแบบดังกล่าวจะส่งผลทำให้ผิวสัมผัสของเนื้อผ้าเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ซึ่งจะแข็งและหยาบ

ซึ่งคุณสามารถทราบถึงคุณสมบัติดังกล่าวของผ้า NITAS TESSILE ได้ง่ายๆ จากการสังเกตุสัญลักษณ์ดังรูปด้านล่างนี้