fbpx

ค่าการกันน้ำ IPXX VS Water Repellent

มารู้จักค่า IPXX กันดีกว่า

คนทั่วไปที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า คงจะเคยได้ยินค่าการกันน้ำระดับ IPX5, IP68 อะไรประมาณนี้ แล้วมันต่างกับการกันน้ำ(สะท้อนน้ำ)ในผ้าม่านอย่างไร วันนี้นิทัสเราจะพาไปดูกันเลย

มาตรฐาน IP , IPX คืออะไร ?

 IP คือค่ามาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก โดย IP (Ingress Protection) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code) โดยจะมีค่าบ่งบอกการกันฝุ่น และกันน้ำ IPXX  โดยมีตัวเลข 2 หลัก บอกความหมายระดับที่สามารถป้องกันเข้าสู่แผงวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้

โดยค่า IP จะมีตัวเลขตามอีกสองหลัก

 • ตัวเลขหลักแรก หมายถึงการป้องสิ่งแปลกปลอมที่สถานะเป็นของแข็ง (Solids) ส่วนใหญ่จะทดสอบกันเรื่องของฝุ่นละออง
 • ตัวเลขหลักที่สอง หมายถึงการกันของเหลว ซึ่งหมายถึงการกันน้ำนั้นเอง
 • ตัวอักษร X หมายถึงการไม่ระบุ เช่น IPX3 หมายถึง การไม่ระบุค่าการกันฝุ่น แต่กันน้ำระดับ 3 เป็นต้น

IP ตัวเลขหลักแรก ค่า 1-6

 • X หมายถึง ไม่ระบุ
 • 0 หมายถึง ไม่สามารถป้องกันของแข็งได้เลย
 • 1 หมายถึง ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป เช่น มือ ฯลฯ
 • 2 หมายถึง ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป เช่น นิ้วมือ ฯลฯ
 • 3 หมายถึง ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป เช่น ไขควง ฯลฯ
 • 4 หมายถึง ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม. ขึ้นไป เช่น ลวด สายไฟ ฯลฯ
 • 5 หมายถึง ป้องกันฝุ่นละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
 • 6 หมายถึง ป้องกันฝุ่นละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่เกิดอันตราย หรือกัดกร่อนได้

IP ตัวเลขหลักที่สอง ค่า 1-8

 • X หมายถึง ไม่ระบุ
 • 0 หมายถึง ไม่สามารถกันน้ำได้เลย
 • 1 หมายถึง การป้องกันหยดน้ำ หรือ น้ำกระฉอกในแนวตั้งได้เล็กน้อย
 • 2 หมายถึง การป้องกันหยดน้ำกระเซ็นหรือหยดใส่ตัวสินค้า ในมุมเฉียงไม่เกิน 15 องศาได้
 • 3 หมายถึง ป้องกันจากฝนที่ตกกระทบ 60 องศาในแนวดิ่ง
 • 4 หมายถึง ป้องกันจากน้ำกระเซ็นได้ทุกทิศทาง (ไม่นับการแช่ลงไปในน้ำเป็นเวลานานๆ)
 • 5 หมายถึง ป้องการการฉีดน้ำจากสายยางแรงดันต่ำได้อย่างน้อย 3 นาที
 • 6 หมายถึง ป้องการการฉีดน้ำจากสายยางแรงดันสูงอย่างน้อย 3 นาที
 • 7 หมายถึง ป้องกันการแช่น้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร ได้ 30นาที
 • 8 หมายถึง ป้องกันการแช่น้ำลึกมากกว่า 1 เมตร แบบต่อเนื่อง

ตัวอย่าง ลำโพง ระบุว่า IP67 ก็หมายความว่า สามารถกันฝุ่นละอองได้ และยังกันน้ำได้ไม่เกิน 1 เมตร โดยแช่ไม่เกิน 30 นาที อีกด้วย


ส่วนเรื่องผ้ากันน้ำ แบบคำว่ากันน้ำจริงๆ (Water Resistant) นั้นเป็นคำเรียกติดปาก ซึ่งโดยปกติแล้วผ้ามักจะไม่ทำฟังก์ชั่นให้กันน้ำแบบ Water Resistant เพราะเท่ากับว่าผ้านั้นจะสูญเสียคุณสมบัติความเป็นผ้าที่จะสามารถระบายอากาศได้ แม้จะกันน้ำได้ ซึ่งมันจะกลายเป็นแผ่นเสมือนพลาสติกไปเลย และจะไม่สามารถซักได้ตามปกติ อีกด้วย ซึ่งในการทำฟังก์ชั่นการเคลือบผิวผ้า จะใช้การทำผ้าสะท้อนน้ำ หรือ Water Repellent แทนนั้นเอง 

อ่านบทความเรื่อง ผ้าสะท้อนน้ำ (Water Reprllent) เพิ่มเติม คลิ๊ก