Faux Leather Collection

  • PCV หนังเทียม: 30029 VOYAGE, 30033 TRAVEL, 30034 ERRANT
  • UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 30002 CIRCUS, 3000 4CIRCO, 30008 HOME RUN

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด