fbpx

สัญลักษณ์ Made in green

สัญลักษณ์ Made in green

ฉลาก “Made in Green” ได้รับการจัดการโดย OEKO-TEX ซึ่งเป็นระบบการทดสอบและรับรองอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ OEKO-TEX มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ฉลากไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอีกด้วย สิทธิ์การได้รับฉลาก “Made in Green” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การใช้เทคนิคการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับคนงาน และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ฉลากยังกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์

โดยรวมแล้ว ฉลาก “Made in Green” เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริโภคที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม