fbpx

ทาสีห้องใหม่ ต้องใช้สีเท่าไหร่

อันดับแรก คำนวนพื้นที่ผนังแต่ละด้านที่ต้องการทาสี โดยใช้ตลับเมตรวัด ความกว้างx ความสูงของผนังทุกด้าน คำนวนพื้นที่ ตารางเมตร 

ตัวอย่างรูป

มีผนัง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผนัง A, B และ C

  • การคำนวนคือผลรวม (ผนัง A กว้างxสูง)+(ผนัง B กว้างxสูง)+(ผนัง C กว้างxสูง)

มีประตู A และ หน้าต่าง B, C และ D

  • การคำนวนคือผลรวม (ประตู A กว้างxสูง)+(หน้าต่าง B กว้างxสูง)+(หน้าต่าง C กว้างxสูง)+(หน้าต่าง D กว้างxสูง)


จากนั้น นำตัวเลขที่ได้ มาเข้าการคำนวนดังนี้มาดูกันว่า ถังสีในท้องตลาดมีขนากปัจจุเท่าใดบ้าง และเราควรจะเลือกซื้อขนาดเท่าใดถึงจะเหมาะสม

  • ถังสี ถังเล็ก หรือถัง 1 แกลลอน ทาสีได้ 15 ตรม. (ทา 2 รอบ)
  • ถังสี ถังกลาง หรือถัง 3 แกลลอน ทาสีได้ 45 ตรม. (ทา 2 รอบ)
  • ถังสี ถังใหญ่ หรือถัง 5 แกลลอน ทาสีได้ 75 ตรม. (ทา 2 รอบ)