Troy Collection

  •  UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 30016 OLYMPIA, 30018 GREEK, 30026 GOTHIC, 30027 ROMANTIC, 30031 COLISEUM, 30032 TROY

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด