Catherine

  • CURTAIN ผ้าม่าน: 40003 DOMACE, 40010 CHARM, 40022 SUPER RICH, 40024 CATHERINE, 40025 CHARLES, 40026 HARRY,
  • SHEER ผ้าม่านโปร่ง: 90006 CHATEAU, 90007 CASTLE, 90015 WINERY

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด