fbpx

Request a Sample

ร้านค้าที่ต้องการ เล่มตัวอย่างผ้า แฮงค์ผ้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ฯลฯ เพื่อการนำเสนอขายลูกค้า เพื่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าตนเอง
– สำหรับร้านผ้าม่าน (Curtain Shop)
– ร้านเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Shop)
– โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (Furniture factory)

* เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว กดส่ง กรุณารอการอัพโหลดข้อมูลและรูปภาพขึ้นในระบบ
ประมาณ 20 วินาที (ระบบไม่ได้ค้าง กำลังดำเนินการ) เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าเรียบร้อยแล้ว


นักออกแบบที่ต้องการชิ้นผ้าตัวอย่าง สำหรับการวางแบบ วางสเป็ควัสดุ งานออกแบบบ้านลูกค้าหรือโครงการต่างๆ
– สำหรับนักออกแบบ (Designer)
– บริษัทออกแบบ (Design Company)
– ผู้รับเหมา (Contractor)
– บริษัทออกแบบ และก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey)
– เจ้าของโครงการ (The Project Owner)

– ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer)

* เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว กดส่ง กรุณารอการอัพโหลดข้อมูลและรูปภาพขึ้นในระบบ
ประมาณ 20 วินาที (ระบบไม่ได้ค้าง กำลังดำเนินการ) เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าเรียบร้อยแล้ว