fbpx

Future Designer Project

 

กรอกแบบฟอร์มขอรับผ้า และส่งหลักฐานอื่นๆ ที่นี่


โครงการ Nitas Future Designer 2020

โครงการดีๆ ที่สนับสนุนผ้าให้ฟรีๆ กับน้องนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สนับสนุนฟรี จำนวน 5 หลา/คน/เทอมการศึกษา ฟรี!!!

บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผ้าเพื่อการตกแต่งที่อยู่อาศัย เช่น ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในโอกาสนี้ เราจึงจัดทำโครงการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนนักออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลงาน และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วงการตกแต่งทีี่อยู่อาศัยในระดับสากล ภายใต้โครงการ Nitas Future Designer 2020

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีโอกาสใช้วัสดุจริง ในการพัฒนาผลงานการออกแบบ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ด้านงานออกแบบผลงานสำหรับงานตกแต่งที่อยู่อาศัย 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมนักออกแบบในอนาคต ให้รอบรู้และก้าวเข้าสู่วงการตกแต่งที่อยู่อาศัย ทัดเทียมระดับสากล
 4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุผ้าที่เหมาะสม ทั้งด้านความสวยงาม และประโยชน์การใช้สอย
 5. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสนใจเกี่ยวกับผ้าเพื่อการตกแต่งบ้านมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ

 • ธันวาคม 2562- เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ
 • พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 เริ่มดำเนินโครงการ

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์

 • นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน, การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป อายุไม่เกิน 25 ปี

วิธีการขอรับการสนับสนุน

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานขอรับการสนับสนุนได้ที่ www.nitas-tessile.com/futuredesigner

หลักฐานการขอรับการสนับสนุน

 1. ใบขอรับการสนับสนุน โดยมีอาจารย์ประจำวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปตัวอย่าง/สเก็ตช์ผลงาน พร้อมให้อาจารย์เซ็นรับรอง

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

 1. นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 
 2. สิทธิขอรับการสนันสนุนได้ 1 คน ต่อจำนวนผ้า 5 หลา ต่อ 1 ภาคการศึกษา
 3. สามารถเลือกผ้าได้ไม่จำกัดประเภท ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน, ผ้าม่านกันแสง, ผ้าม่านโปรง, ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์, ผ้าเอ้าท์ดอร์ โดยจำกัดไม่เกินราคา 790 บาทต่อหลา (หากต้องการผ้าที่มีราคามากกว่านั้น ต้องจ่ายส่วนต่างใน 5 หลาแรก เช่น ถ้าต้องการผ้าราคา 890 จำนวน 8 หลา ต้องเสียค่าส่วนต่าง 5 หลาแรก คือ 5×100 บาท และอีก 3 หลาจ่ายในราคาลด 50%)
 4. หากมีความประสงค์ในการใช้ผ้าเพิ่มเติมเกินกว่า 5 หลา สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ 50%
 5. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยมีอาจารย์ประจำวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
 6. สามารถดูตัวอย่างจากเล่มตัวอย่างสินค้า หรือโชว์รูม นิทัส เทสซิเล ซอยสุขุมวิท 89
 7. ผู้ขอรับการสนับสนุน ไม่สามารถขอรับแทนบุคคอื่นๆ ได้

รายละเอียดการจัดส่ง

 1. กรุงเทพและปริมณฑล มารับด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ ภายในเวลา 10.00-16.00 น. ที่
  โชว์รูมบริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด  59 ซอยสุขุมวิท 89 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 2. ต่างจังหวัด ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองตามน้ำหนักผ้า ดังนี้
   • ผ้าน้ำหนักตั้งแต่ 0-2 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 120 บาท
   • ผ้าน้ำหนักตั้งแต่ 2-4 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 180 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-333-0666 (ติดต่อห้อง Designer)
064-698-8728 (คุณไนท์) หรือ 086-363-1724 (คุณเนส)