fbpx

สัญลักษณ์ของ NITAS TESSILE

บอกข้อมูลของเส้นใย และเนื้อผ้า

บอกแหล่งที่มาของผ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ากันแสง

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

 

สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ

ข้อมูลทั่วไปของผ้า

 

ข้อมูลทิศทางของลาย และการใช้ผ้า