Nouveau Collection

  • UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 10569 LAMONT, 10570 LOFT, 30011 NEO CLASSIC, 30030 NOUVEAU

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด

Solution Collection

  • UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 30013 ROMAN, 30022 CENTURY, 30023 EMPIRE, 30025 TERMS, 30032 TROY, 30036 CRYSTAL, 30037 SULUTION, 40008 LHASA

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด

Troy Collection

  •  UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 30016 OLYMPIA, 30018 GREEK, 30026 GOTHIC, 30027 ROMANTIC, 30031 COLISEUM, 30032 TROY

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด

Century Collection

  • UPHOLSTERY ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์: 30015 NEW ERA, 30022 CENTURY, 30023 EMPIRE, 30024 PERIOD, 30025 TERMS

เล่มตัวอย่างผ้า สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการมีไว้เพื่อการนำเสนอลูกค้า
ติดต่อรับได้ที่ ฝ่ายขายประจำพื้นที่ หรือทาง Line
แจ้งขอรับได้ตั้งแต่ วันนี้ – จนกว่าเล่มตัวอย่างจะหมด