สัญลักษณ์ Made in green

สัญลักษณ์ Made in green

ไว้วางใจได้ว่า ผ้าจากโรงงานผลิตที่ได้สัญลักษณ์ Made in Green มีมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ตามมาตรฐานการรับรอง OEKO-TEX Standard 100 และกระบวนการผลิตไม่ได้ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ที่สำคัญกระบวนการผลิตผ้าทุกผืนได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมคุณภาพการผลิต คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกอีกด้วย

สัญลักษณ์ Teflon

Teflon Fabric Protector

ผ้าที่เคลือบสาร Teflon จะสามารถป้องกันผ้าของคุณจากสิ่งสกปรก และของเหลวต่างๆ เช่น นํ้า กาแฟ ไวน์ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี เมื่อของเหลวนั้นถูกพื้นสัมผัสของผ้าที่เคลือบด้วยสาร Teflon ของเหลวนั้นจะจับตัวกันเป็นเม็ดกลมคล้ายนํ้าที่กลิ้งอยู่บนใบบัว ง่ายต่อการทำความสะอาด และช่วยยืดอายุการใช้งานของผืนผ้าได้อีกด้วย

 

สัญลักษณ์ Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

สัญลักษณ์ OEKO-TEX Standard 100 คือ สัญลักษณ์ที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ระดับสากล จากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology : OEKO) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเชื่อมั่น และไว้วางใจ โดยเป็นที่ยอมรับกันระดับสากลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เส้นด้าย หรือผ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์จากผืนผ้าในกลุ่มสำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย เช่น พรม, ผ้าม่าน, ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์, ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดอยู่ใน Product Class IV : Decoration Material โดยโรงงานผู้ผลิตที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ OEKO-TEX Standard 100 บนผลิตภัณฑ์ได้ ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎสัญลักษณ์ OEKO-TEX Standard 100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ สำหรับทุกชีวิตที่คุณรัก

คุณสามารถหาผ้าดังกล่าวจากผ้า NITAS TESSILE ได้ง่ายๆ จากการสังเกต
สัญลักษณ์ OEKO-TEX Standard 100 ดังรูปด้านล่างนี้

ผ้าที่ใช้ได้ทั้งหน้า และหลังมีด้วยเหรอ ?

ผ้าที่ใช้ได้ทั้งหน้า และหลัง Revers-able fabric  ในกระบวนการทอผ้าทั้งในแบบ Dobby และ Jacquard ที่ทำเทคนิคให้เกิดลวดลายที่สวยงามกับผืนผ้า บางครั้งสามารถสร้างสรรค์ลวดลายทั้ง 2 ด้านสลับกัน สามารถเลือกได้ทั้ง 2 ด้านว่าชอบน้ำหนักของด้านใดมากกว่ากัน เช่น ถ้าเราใช้เส้นด้ายสองชนิด ด้านหนึ่งเป็นพื้นผิวด้านตัวลายเป็นมันเงา กลับอีกด้านก็จะเป็นพื้นผิวมันเงาและตัวลายด้าน เป็นต้น โดยความสวยงามทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าชอบด้านใดมากกว่ากัน หรือเป็นผ้าที่มีการทอแบบพิเศษที่หน้าผ้าและหลังผ้าให้บุคคลิกที่แตกต่างกันออกไป เหมือนซื้อผ้า 1 ครั้งได้ผ้าถึง 2 ผืนเลยที่เดียว

สำหรับเราแล้ว คุณสามารถสังเกตสัญลักษณ์ง่ายๆ เมื่อคุณเลือกซื้อผ้าม่าน กับเรา
บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

สัญลักษณ์ต่างๆ ของ NITAS

บอกข้อมูลของเส้นใย และเนื้อผ้า

บอกแหล่งที่มาของผ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ากันแสง

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

 

สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ

ข้อมูลทั่วไปของผ้า

 

ข้อมูลทิศทางของลาย และการใช้ผ้า

มารู้จัก ‘สัญลักษณ์การดูแลผ้า’ กัน


Machine Wash (สัญลักษณ์การซักผ้า) 


Do not wash
 ห้ามซัก
Machine Wash Cold
 ซักผ้าด้วยอุณภูมิปกติไม่เกิน 30 ํc
Machine Wash Cold-GentleCycle Separately
 ซักผ้าด้วยอุณภูมิปกติไม่เกิน 30 ํc ในระดับทะนุถนอม
Machine Wash Warm
 ซักผ้าด้วยอุณภูมิสูงสุดไม่เกิน 40 ํc

Machine Wash Warm-Gentle Cycle Separately
 ซักผ้าด้วยอุณภูมิสูงสุดไม่เกิน 40 ํc หรือต่ำกว่าในระดับทะนุถนอม
Machine Wash Hot
 ซักผ้าด้วยอุณภูมิสูงสุดไม่เกิน 50 ํc
Hand Wash
ซักมือ

Any Bleach (สัญลักษณ์การใช้สารฟอกขาว)


Do Not Bleach
 ห้ามฟอกขาว
Only Oxygen – non – chlorine Bleach
 ห้ามใช้สารที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ


Dry, Tumble Dry (สัญลักษณ์การปั่นแห้ง)Do Not Tumble Dry
 ห้ามปั่นแห้งหรืออบ
Tumble Dry Low
 ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนต่ำ
Tumble Dry Medium
 ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนกลาง
Tumble Dry High
 ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนสูง
Dry No Heat
 ปั่นแห้งโดยไม่ต้องใช้ความร้อน
Tumble Dry – Gentle or Delicate
 สัญลักษณ์การปั่นแห้งด้วยระดับทะนุถนอม
Do Not Wring
 ห้ามบิด
Line Dry – Hang to Dry
 ตากแห้งโดยการแขวน
Dry Flat
 ตากบนพื้นราบ
Dry in The Shade
 ตากในที่ร่ม
Drip Dry
 ตากขณะที่ผ้ายังเปียก จัดผ้าให้เรียบและผึ่งให้แห้ง

Iron (สัญลักษณ์การรีด)


Do Not Iron
 ห้ามรีด
Iron Low
 รีดโดยใช้ความร้อนต่ำ
Iron With a Pad
 รีดโดยใช้เตารีดที่มีแผ่นรองรีด
Iron Medium
รีดโดยใช้ความร้อนปานกลาง
Iron High
รีดโดยใช้ความร้อนสูง
Iron No Steam
ห้ามใช้เตารีดไอน้ำ
Vertical steam iron
ใช้เตารีดไอน้ำในแนวตั้ง
Iron on The Rear Side in One Direction Only
รีดด้านหลังผ้าไปในทิศทางเดียวกัน

Dry Clean (สัญลักษณ์การซักแห้ง)


Do Not Dry Clean
 ห้ามซักแห้ง
Dry Clean Any Solvent Except Trichloroethylene
 ซักแห้งได้ด้วยน้ำยามาตรฐานทั่วไปยกเว้น (ไตรโครโลเลลีน)
Dry Clean Only Prechloroethylene Solvent And Mild
ซักแห้งได้ด้วยน้ำยามาตรฐานทั่วไประดับทะนุถนอม
Dry Clean Any Solvent
ซักแห้งได้ทุกน้ำยาซัก