ผ้านอก หรือผ้าต่างประเทศดีกว่า ผ้าไทยจริงหรือ?

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม

ฉนั้นการนำเข้าจากต่างประเทศ